Nordisk SkatteOrganisation

Fakta om de nordiske skatteforvaltninger

Dette er en side, hvor du kan læse informationer om de nordiske skatteforvaltninger. 


 

 

Tabell 1: Fakta om de nordiske skatteforvaltninger

Taulukko 1: Faktoja pohjoismaisista verohallinnoista:

 

  Finland Sverige Norge Danmark
 Kommentarer til tabellen    
1.Organisasjon/Organisaatio Lenke Lenke Lenke Lenke
Kontorstruktur/ Toimistorakenne –
Tyypit/lukumäärä
 Lenke Lenke Lenke Lenke

2. Antall ansatte/

Työntekijämäärä

 536710 7016373 

3. Ekstern avgang/

 Ulkoinen poistuma

Herav pensjon/

 Eläköityneiden määrä

178 

0

1361

383

392

125

 

4. Ekstern rekruttering/

 Ulkoinen rekrytointi

 361887296 

5. Kvinner/Naisia

Menn/Miehiä

76,1 %

23,9 %

66,5 %

33, 5 %

62,2 %

37,8 %

 

6. Antall ansatte over 60 år/

 7 Yli 60-vuotiaita työntekijöitä

16,3 %2082 (19,5 %)869 (13,6 %) 

7. Gjennomsnittalder/

 Keski-ikä

 49,6 år47,4 år48,1 år 

 

    Tallene er pr 31.12.2011