Nordisk SkatteOrganisation

Skatteforvaltningen i Danmark - SKAT

Skatteforvaltningen i Danmark er en landsdækkende enhedsorganisations under Skatteministeriet, som løser alle opgaver på alle niveauer vedrørende f.eks. skat, moms, afgifter, told, inddrivelse af offentlig gæld, vurdering af fast ejendom, motorregistrering samt kontrol med spiludbydere.

 

Skatteministeriet består dels af det centrale Koncerncenter i København - dels af seks regionale enheder rundt omkring i landet. Under regionerne er der 30 lokale skattecentre, som både løser regionale og en række landsdækkende opgaver. Se mere om Skatteministeriets struktur her.

 

Der er knapt 8.000 ansatte i Skatteministeriet (maj 2011).

 

Som udgangspunkt bliver der pt. ikke rekrutteret til Skatteministeriet, da der er overtallighed (flere ansatte end politisk forudsat i finansloven). Der rekrutteres dog normalt kontorelever - samt i et mindre omfang særlige spidskompetencer.

 

Afgangen fra Skatteministeriet er pt. ca. 4% om året. Politisk er der dog forudsat en afgang på 6% i 2011 og 9% i 2012.

 

I Skatteministeriet er pt. ca. 64% kvinder og 36% mænd.