Nordisk SkatteOrganisation

 

 

SVERIGE

Korta fakta om Fackförbundet ST
Fackförbundet ST blev grundat i november 1904. Tillhör centralorganisationen Tjänstemännens Centralorganisation, TCO där totalt 16 olika fackförbund ingår med totalt ca 1,2 miljoner medlemmar.

Fackförbundet ST inom Skatteverket har fler än 4 000 aktiva medlemmar runt om i hela Sverige och är partipolitiskt obundet. 

 

Struktur

Vem kan bli medlem: Fackförbundet ST organiserar alla som arbetar i statens tjänst oavsett befattning och utbildning. STs motto är "En arbetsplats - en fackförening".


Kontaktinformation

Besöksadress: Sturegatan 15, Stockholm

Postadress: Fackförbundet ST inom Skatteverket
Box 5308 102 47 Stockholm

Tel: 08-7905 100
Fax: 08-7905 210
Mail: stskatt@st.org


Kontaktperson: Anders Tell  +46 010 - 577 63 49/ 072 - 228 24 70, Skatteverket 
 

 

NSO – Norge/Oslo 2015

Sverige – en kort återblick på vad som hänt det gångna året


 

NSO-2015


Viktiga händelser och utvecklingen på Skatteverket i Sverige efter NSO 2014.

 

Organisation.
Under arbetsnamnet OSV (organisation som stödjer verksamheten) ville Skatteverkets ledning flytta verksamhet från ett stort antal mindre kontor runt om i landet till större orter för att på så sätt koncentrera verksamheten. Motiven i den bakomliggande utredningen och i argumentationen från ledningen, som vi fackligt förkastat var:


– Skatteverket ska leda sin utveckling och vi ska vara på orter där företagen finns.

 
– Kompetensbehoven kräver närhet till universitetsorter och större upptagningsorter


– Kompetensutvecklingen och variationerna i arbetet ökar när man befinner sig på större orter med olika verksamheter.


– Skatteverket ska minska personalmässigt och därför är det logiskt att minska antal kontor


– Det är ekonomiskt lönsamt att koncentrera verksamheten


Efter förhandlingar landade arbetsgivaren i beslutet att lägga ner 9 kontor vilket resulterade i massiva protester hos personalen och från vår sida. Vi skickade pressmeddelanden till ett stort antal tidningar, vi tog kontakt med näringsdepartementet liksom samtliga ledamöter i Skatteutskottet. Till slut hamnade frågan på regeringsnivå eftersom många politiker kopplade nedläggningsförslagen till regionalpolitik och att hela landet måste leva. Nu har Statskontoret fått i uppdrag att senast till september 2016 komma fram med hur statlig förvaltning ska lokaliseras i framtiden. Idag vet vi inte vad som kommer att hända i frågan om OSV mer än att inriktningen ligger fast men tillsvidare är uppskjuten. Om förslagen från arbetsgivaren återkommer senare så kommer det att leda till att många medarbetare förlorar sina jobb eftersom avstånden omöjliggör pendling till den nya tilltänkta centralorten.


Arbetsmiljö

Den totala sjukfrånvaron har fortsatt att öka på Skatteverket liksom korttidsfrånvaron och är nu uppe i 4,1 % respektive 1,6 %. Här ser vi en markant skillnad mellan män och kvinnor där kvinnors sjuktal är betydligt högre än för män. Mönstret följer samhällsutvecklingen och oron bland politiker sprider sig eftersom kostnaderna för arbetsgivaren för de två första sjukskrivningsveckorna liksom för Försäkringskassan och därmed skattebetalarna påföljande veckor skenar.


På Skatteverket har man varit duktig att analysera utvecklingen men mindre bra på att komma med konkreta förslag på hur man ska vända den negativa utvecklingen. Vi tror att utsatta grupper kan minska sina sjuktal genom att öka bemanningen, införa flexiblare arbetsmöjligheter och komma bort från stereotypa kontorsmiljöer i form av ensidiga kontorslandskap. Arbetsgivaren har ännu inte visat någon vilja att hörsamma oss och prova alternativa lösningar. Istället inför man mot vår vilja ett generellt koncept för hur kontorsmiljöer och landskap ska se ut på Skatteverket., där det nybyggda Malmö kontoret får ses som normen för konceptet.

 

Löner
Sista delen i vårt nuvarande treåriga löneavtal kommer att utbetalas i oktober. Den omfattar ett lägsta utrymme på 2,5 % av lönesumman. Under nästa år påbörjas arbetet med att teckna ett nytt centralt avtal på det statliga området.


Nytt statligt pensionsavtal
Just nu pågår förhandlingar om ett nytt pensionsavtal. Arbetsgivaren har möjlighet att säga upp det nuvarande avtalet senast den sista september i år. Om en uppsägning inte sker så förlängs det gamla avtalet. Arbetsgivarens ingång är att på sikt övergå till ett helt avgiftsbaserat statligt pensionsavtal där risken i att förvalta pensionsmedlen helt övergår till arbetstagaren.

 


SVERIGE