Nordisk SkatteOrganisation

Fakta fra organisationerne: NTL Skatt

Grunnlagt

NTL Skatt ble stiftet 22.mars 2000 som en sammenslutning av fire fagforeninger i Skatteetaten.

Antall medlemmer
ca. 2.700 medlemmer.

Organisasjonsstruktur
Sentralt har NTL Skatt et styre som består av 11 representanter. NTL Skatt har 8 avdelinger som er som følgende:

  • NTL skatt nord
  • NTL Skatt Midt-Norge
  • NTL Skatt vest
  • NTL Skatt sør
  • NTL Skatt øst
  • NTL Skatt SKD/SITS
  • NTL DFØ
  • NTL Skatt SI (ny fra 1.1.2015)

Det avholdes representantskapsmøte hvert 2 år, hvor det sentrale styret velges. Førstkommende representantskapsmøte avholdes i 2016. 

NTL Skatt er en selvstendig landsforening under NTL (Norsk Tjenestemannslag). NTL har ca 50.000 medlemmer, og organiserer hovedsaklig ansatte innen Statlige virkomheter og virkomheter som er eid av Staten. NTL er tilsluttet LO (Landsorganisasjonen i Norge)

NTL Skatt tilbyr gjennom dyktige tillitsvalgte å ivareta dine interesser som arbeidstaker, både i forhold til sikkerhet i arbeidsforholdet, aktuell informasjon om arbeidsplassen og fagforeningen, medbestemmelse over egen arbeidssituasjon og ikke minst en lønnsutvikling du er tjent med.

NTL Skatt er en enhetsorganisasjon som har som mål å ivareta interessene til ulike medlemsgrupper. 

 

Ønsker du ytterligere opplysninger eller informasjon om oss - ta kontakt på telefon med:

Leder:
            Ingrid Sølberg        Mobil: 934 05 747
1.nestleder:   Stein Thorvaldsen   Mobil: 951 89 375

2. nestleder:   Morten Ørsnes        Mobil: 409 11 244

eller e-post: ntlskatt@online.no og i-soelb@online.no