Nordisk SkatteOrganisation

Fakta fra organisationerne: HK SKAT

 

Grundlagt
1992. HK SKAT er en fusion af HK Landsklubben Statsskattedirektoratet og HK Landskubben Toldvæsnet.

Antal medlemmer

ca. 2.600 medlemmer.

 

Organisationsstruktur.
HK SKAT er opdelt i 7 regioner.

Der holdes delegeretmøde hvert 4. år hvor der vælges formand, næstformand, sekretær og et bestyrelsesmedlem i hver af de 7 regioner
Næste delegeretmøde holdes i efteråret 2012.

 

HK SKAT er en selvstændig forening under HK/Stat.

HK/Stat har ca. 35.000 kontorfunktionærer, IT-medarbejdere, laboranter mv. i staten, samt en række selvejende institutioner, statsejede selskaber og selvstændige offentlige virksomheder.

 

IT-medarbejderne er omfattet af HK Sam-Data`s løn- og ansættelsesvilkår.

 

HK/Stat er én af fire sektorer i HK/Danmark, med i alt ca. 350.000 medlemmer.

 

HK/Stat er tillige medlem af OaO - Offentligt ansattes Organisationer.

OaO repræsenterer ca. 411.000 offentligt ansatte medlemmer fordelt på 30 medlemsorganisationer.

OaO`s hovedopgave er interessevaretagelse for medlemsorganisationerne bl.a. ved, at indgå aftaler, som enten dækker de enkelte medlemsorganisationer, eller alle statsansatte via Statens Centrale Forhandlingsudvalg, CFU.

HK/Stat er repræsenteret i CFU.

 

HK/Danmark er medlem af Landsorganisationen i Danmark, LO.

 

HK SKATs adresse

HK/Stat

HK SKAT

Weidekampsgade 8

Box 470

DK 0900 København C

 

 

Kontaktinformationer

HK SKATs formand:

Ulla Fabricius

Tel: +  45 723-85430
Mail: ulla.fabricius@skat.dk

 

Hvem kan blive medlem af organisationen?
HK SKAT tilbyder medlemskab til alle ikke akademisk uddannede overenskomst ansatte, som arbejder indenfor kontor- og IT-faget i staten.

Hjemmeside, medlemsblad og andre publikationer

HK SKAT har ikke et selvstændigt medlemsblad, men kan levere artikler til HK STATs blad HK/STATSBLADET som udkommer 10 gange om året.

Derudover har HK SKAT en selvstændig hjemmeside på HK/Stats hjemmeside. Herefter trykkes på Landssammenlutninger/Skat i venstre side. 
På denne hjemmeside lægges alle aktuelle nyheder f.eks. Nyhedsbreve til medlemmerne, samt som noget nyt "Medlemsinfo" et blad af og for medlemmerne, hvor de kan skrive om deres dagligdag.

 

Servicetilbud kort
Fremme af medlemmernes interesser, tillidsmandsnetværk, uddannelse, bladet og andre informationer.

 

Herudover en række medlemstilbud:

. Rabat pål ferieboliger og ferierejser i såvel Danmark som i udlandet via Dansk Folkeferie

. Rabat på Forsikringer via Forsikringsselskabet Alka

. Bonus på indkøb via Forbrugsforeningen.