Nordisk SkatteOrganisation

Fakta om NSO - Tietoa NSOsta

Nordisk SkatteOrganisation (NSO) er et samarbejde mellem seks faglige skatteorganisationer i Finland, Norge, Sverige og Danmark med tilsammen ca. 26.500 medlemmer.


Der er mange lighedspunkter mellem forholdene i de nordiske lande. Både mellem forholdene i landenes skatteforvaltninger - men også mellem betingelserne for det faglige arbejde. Gennem mange år har ledelserne i de nordiske skatteforvaltninger udvekslet erfaringer og er blevet inspireret af hinanden, og NSO blev derfor stiftet i 1988 med baggrund i ønsket om, at også de faglige organisationer kunne drage nytte af denne erfaringsudveksling.

 

I dag deltager alle de store ikke-akademiske personaleorganisationer i de nordiske skatteforvaltninger i NSO.

 
NSO´s formål er ifølge lovene at danne bindeled mellem skatteorganisationerne i de nordiske lande. Det sker bl.a. på det årlige møde i NSO, hvor de deltagende organisationer udveksler erfaringer. Emner som arbejdsmiljø, uddannelse, organisationsstruktur, ressourcesituationen og udviklingen i den administrative struktur i de nordiske skatteforvaltninger har været blandt de emner, NSO har fokuseret på i de seneste år.

 

NSO har afholdt flere møder med med de nordiske skattedirektører samt møder med direktører indenfor de felter, som NSO aktuelt har arbejdet med - bl.a. uddannelse og arbejdsmiljø.

 

Herudover mødes formændene for medlemsorganisationerne en til to gange om året efter behov. Det ene formandsmøde bruges til planlægning af det årlige møde i NSO.


Formandsposten i NSO går på skift mellem organisasjonene i de fire lande for en étårig periode. Formandens organisations stiller sekretariatsbistand til rådighed.

 

NTL Skatt (Norge) har formandsposten i perioden juni 2014- juni 2015.