Nordisk SkatteOrganisation

Fakta fra organisationerne: Dansk Told & Skatteforbund 

 

Grundlagt
1884. Det nuværende Dansk Told & Skatteforbund er en fusion af en række organisationer på told- og skatteområdet.

Antal medlemmer
4.245 ordinære medlemmer (januar 2011) samt ca. 650 ekstraordinære medlemmer

Organisationsstruktur
Dansk Told & Skatteforbund er opdelt i 8 kredse. Syv regionale kredse samt én landsdækkende Chefkreds. Under de regionale kredse er lokalafdelinger ved hvert skattecenter.


Dansk Told & Skatteforbund er medlem af centralorganisationen CO 10 samt af hovedorganisationen FTF.


Forbundskontoret
Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat er beliggende i DTS-Huset på Østerbro i København. Sekretariatet har 10 medarbejdere incl. forbundsformanden. Se sekretariatets medarbejdere her.

Kontaktinformationer 
Hjalmar Brantings Plads 8, Postboks 2507, 2100 København Ø
Tel: +45 35 26 34 60
Fax: +45 35 26 34 66
e-mail: dts@dts.dk
www.dts.dk

Hvem kan blive medlem af organisationen?
Dansk Told & Skatteforbund tilbyder ordinært medlemskab til tjenestemænd ansat under Skatteministeriet samt overenskomstansatte fuldmægtige (skatterevisorer, internt uddannede fuldmægtige fra ToldSkat samt fuldmægtige med diplom i skat m.v.), som er omfattet af forbundets overenskomst.

Dansk Told & Skatteforbund tilbyder ekstraordinært medlemskab (omfatter ikke faglig interessevaretagelse) til andre i f.eks. Skatteministeriet, som er omfattet af andre personaleorganisationers forhandlingsområde.


Hjemmeside, medlemsblad og andre publikationer
Dansk Told & Skatteforbund udgiver medlemsbladet Dansk Told & Skat, som pt. udkommer 10 gange om året. Herudover nyhedsbrevet NYT fra DTS m.v. via hjemmesiden www.dts.dk.

Servicetilbud kort
Fremme af medlemmernes interesser, tillidsmandsnetværk, uddannelse, bladet og andre informationer herunder kalender.

 

Herudover en række medlemstilbud:

  • Adgang til 38 ferieboliger i ind- og udland
  • Adgang til billige forsikringer via Tjenestemændenes Forsikring
  • Adgang til billige bankprodukter via DTS-Bank/Lån & Spar
  • Adgang til billig lån hos Tjenestemændenes Låneforening
  • Adgang bonus på indkøb via Forbrugsforeningen
  • Adgang til leje af 122 lejligheder og 30 værelser i København