Nordisk SkatteOrganisation

Per Magnar 2012 webSkatteetatens Landsforbund 

Grunnlagt
1963

Antall medlemmer
Ca. 1.300 ordinære medlemmer (januar 2013), samt ca. 300 ikke aktive medlemmer.

Organisasjonsstruktur
SkL er et eget forbund tilsluttet hovedorganisasjonen YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund), og er partipolitisk uavhengig. SkL er oppdelt i seks avdelinger, en for hver region og en for Skattedirektoratet/SITS. SkL har tillitsvalgte på alle nivå og områder i etaten.

Forbundskontoret
SkL har et eget sekretariat i Oslo med til sammen seks medarbeidere, inkludert leder og nestleder. Se sekretariatets medarbeidere her.

 

 

Leder i Skatteetatens Landsforbund

 Per Magnar Stavland 

Kontaktinformasjon
Skatteetatens Landsforbund
Lakkegata 3, 0187 Oslo
Tlf. + 47 21 01 36 98
Fax. + 47 22 17 56 09
e-post: post@skl.no
http://www.skl.no/

Hvem kan bli medlem av organisasjonen?
SkL tilbyr medlemskap til alle som er ansatt i Skatteetaten, uavhengig av stillingskategori, nivå de arbeider på og hvilken utdanning de har. SkL tilbyr også medlemskap for pensjonister og andre som har tilknytning til etaten, men som ikke formelt er ansatt i etaten.

Hjemmeside, medlemsblad og andre publikasjoner
SkLs utgir medlemsbladet SkL Nytt fem ganger i året. Det sendes jevnlig ut elektroniske informasjonsbrev, SkL-info, til alle medlemmer. Både SkL Nytt og SkL-info legges ut på SkLs hjemmeside, www.skl.no. På hjemmesiden er det også et eget påloggingsområde for tillitsvalgte.

Servicetilbud kort
SkL har en rekke medlemsfordeler innen forsikring og bank, hotel og bensin m.v.