Nordisk SkatteOrganisation

Nordisk SkatteOrganisationkort.nsonsojpg.jpg


Nordisk SkatteOrganisation (NSO) er et samarbejde mellem seks faglige skatteorganisationer i Finland, Norge,
Sverige og Danmark.

Der er mange ligheder mellem forholdene i de nordiske lande.

NSO's formål er at danne bindeled mellem skatteorganisationer i de nordiske lande.

 


Nordisk SkatteOrganisation (finsk)


Nordisk SkatteOrganisation (NSO) er et samarbejde mellem seks faglige skatteorganisationer i Finland, Norge, Sverige og Danmark.

Der er mange ligheder mellem forholdene i de nordiske lande.

NSO's formål er at danne bindeled mellem skatteorganisationer i de nordiske lande.